Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Как да се борим с малката зимна педомерка. Малката зимна педомерка вреди на повече от 70 различни растения. Многоядни видове,които нападат почти всички овощни видове,с изключение на

прасковата, но предпочита най-много сливата, черешата, крушата, вишната и ябълката.

Малката зимна педомерка развива едно поколение годишно и зимува като яйце по връхните клони на дърветата. Яйцата са извънредно издръжливи на ниски температури. Рано напролет със затопляне на времето се излюпват младите гъсеници, които отначало се вгризват в набъбващите пъпки. Понякога в една пъпка се срещат по няколко гъсеници.

По-късно гъсениците изгризват младите листа, като остават да стърчат само дръжките и главната им жилка. Неприятелят поврежда също и цветовете на овощните видове. При масово нападение обезлистват цели дървета и насаждения, като правят и дълбоки нагризвания на младите и на наедряващите плодчета. Този неприятел напада с голямо предпочитание черешата и вишната.

През октомври-ноември започва летежът на мъжките пеперуди. Те летят привечер и през нощта. Пеперудите летят до късна зима, а в години с по-мека зима летят и през януари. Женските пеперуди не могат да летят, а пълзят по ствола на дървото към короната.Те снасят яйцата си поединично или в малки купчинки върху кората на стъблото, по младите и по старите клони, разклоненията, около пъпките и на други места.

За намаляване плътността на малката зимна педомерка могат да се използват лепливи ленти , които трябва да се поставят около стъблата на дърветата. Лентите се преглеждат редовно и се унищожават намиращите се по тях пеперуди и снесени яйца. След листопада дърветата се пръскат с РЗ масло или Акарзин в доза 300 мл на 10 литра вода.