Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Гнездата на златозадката се забелязват лесно след листопада. Гъсениците на златозадката повреждат ябълка, круша, слива , череша,вишна, дюля, слива, офика, глог и още многохрасти и

горски видове.

Златозадката зимува като гъсеница от трета възраст в гнезда по върховете на дърветата.Оплетените зимни гъсенични гнезда обхващат няколко повредени листа обвити с белезникавосива паяжина. Гнездата са прикрепени здраво по върховете на младите леторасти и се забелязват отдалече след листопада. Зимуващите гъсеници издържат на температури до -35ºC.

Напролет с разлистването на дърветата, дори и по-рано, когато набъбнат пъпките, гъсениците напускат гнездата и изгризват листата на дърветата. При захлаждане на времето гъсениците се събират на купчинки върху старите си гъсенични гнезда. В края на живота си гъсениците започват да живеят самостоятелно.

Пеперудите се появяват в края на юни и летят до края на юли.

През невегетационния период трябва да се правят обследвания на овощните дръвчета и при откриване на гнезда, те да се изрязват и изгарят.