Растителна защита

Неприятелят ябълков златист хоботник - Rhinchites bacchus е разпространен в цялата страна. Освен семковите култури (ябълка и круша), напада и костилковите видове (череша, слива, кайсия). Неприятелят ябълков златист хоботник - Rhinchites bacchus развива едно поколение за една или две години , , в зависимост от храната на ларвите.

Зимува като възрастно насекомо под кората на дърветата, растителните остатъци и на др. закрити места и по-рядко като ларви в окапали мумифицирани плодчета и в почвата. Напролет бръмбарите на неприятеля ябълков златист хоботник - Rhinchites bacchus се появяват края на март - началото на април. Ябълковият златист хоботник отначало се концентрира по сливата, а по-късно преминава по ябълката.

Масовото появяване по ябълката приключва до цъфтежа й. Бръмбарите се хранят с листните, цветни или смесените пъпки, като изгризват в тях кръгли отвори до основата. В мястото на повредата често се отделя смола, която се втвърдява. Повредените пъпки изсъхват. След разлистването и по време на цъфтежа нагризва листата и цветовете, но тези повреди нямат голяма икономическа стойност. След образуването на завръзите хоботниците се хранят с тях, като ги надупчват. От отворите се отделят малки смолообразни капки със светъл цвят. Повредените плодчета изостават в развитието си, деформират се, омекват или загниват и обикновено окапват. Женските на неприятеля ябълков златист хоботник - Rhinchites bacchus изгризват ямички в плодовете и снасят по едно яйце в плод. При някои култури (сливите) те предварително прегризват наполовина плодната дръжка. Ларвата се храни със семената, а при костилковите - с месестата част, около костилката. Повредените плодчета обикновено загниват и окапват или се мумифицират и остават по дърветата. Ларвите в загнилите плодове се развиват по-добре от тези в мумифицираните. В години, когато има прекомерно образуване на завръзи, слабо нападение от неприятелите може да има полезен ефект, чрез прореждане на завръзите.

Силното нападение води до унищожаване на голяма част от пъпките и младите плодчета. След като завършат развитието си ларвите преминават в почвата, построяват си землиста камера, на дълбочина 6-10 cm и какавидират в нея през август. Част от ларвите изпадат в диапауза и какавидират през август на следващата година. Бръмбарите имагинират през есента (септември, октомври) и остават да зимуват.

Начини за борба с неприятеля ябълков златист хоботник - Rhinchites bacchus

Вземат се проби чрез стръскване на клонки и визуални наблюдения трябва да се провеждат във фенофазите „от набъбване на пъпките" до „цъфтежа". Химичната борба трябва да се насочи срещу възрастните преди яйцеснасянето. Прагът на икономическа вредност е 10-15 бр./на 100 клонки при ябълката. За останалите овощни култури няма приет праг на икономическа вредност (ПИВ). Събирането и унищожаването на окапалите и мумифицирани плодове намалява плътността на неприятелите.