Растителна защита

Растителна защита - Пъпков акар по касиса - Еriophyes (Phytoptus) ribis Nal. Cecidophyopsis ribis Westwood.

У нас е разпространен повсеместно, като предпочита по-влажните райони. Поврежда само касиса.

Пъпковият акар по касиса развива 5 поколения годишно. Зимува в пъпките, основно като оплодена женска (70-80% от популацията), а също и като яйце и нимфа. Пъпките, в които има над 10 акара се разрастват (раздуват) слабо още през есента. Колкото е по-голям броя на акарите в тях, толкова по-голямо е разрастването. Част от по-слабо нападнатите пъпки, през пролетта се разлистват, а друга част – изсъхват. Силно нападнатите пъпки, още през есента се разрастват и превръщат в кръгла гала, а през пролетта бързо изсъхват. Възрастните акари са бели, червеобразни, с дължина 0,3 mm на женските. Мъжките са по-малки. Имат само 4 крака, разположени в предната част на тялото. В задната си част тялото се стеснява и завършва с две по-дълги власинки. Намират се в повредените пъпки

Активизирането на акарите през пролетта, става при температура 50С – обикновено през март. Женските започват да снасят и да напускат зимните си убежища, като се отправят по стъблата и клоните, към новите пъпки. Миграцията продължава до късна есен. Смъртността на мигриращите индивиди е много голяма и само 0,01% успяват да достигнат до новите пъпките, но това понякога е достатъчно за да се осъшестви силно нападение. Нападнатите растения са със слаб растеж, а добивите са много ниски. При 10% повредени пъпки добивът намалява с 50%.

Растителна защита - Пъпков акар по касиса

За създаване на нови насаждения да се използва само здрав посадъчен материал. Ако има съмнения за зараза, той може да се обеззарази чрез потапяне в 45-460С вода за 15 минути.

При поява на акара, в плододаващо насаждение, борбата се извежда чрез дву- или трикратно пръскане, с контактни акарициди (Омит 57 Е – 0,1 % , Ортус 5 СК – 0,05% и др.), през периода на пролетната миграция. Добри резултати дават и някои органофосфорни инсектициди (БИ 58 и Дурсбан 4Е – 0,15%). Няма официално регистрирани ПИВ и препарати.