Растителна защита

Мероприятия в зеленчуковата градина. От степента на киселинност на почвата в значителна степен зависи добива на градината. Повечето стопани знаят, че почвата има кисела, неутрална и алкална реакция. Степента на киселинност е прието да се обозначава със знака рН и със съответната цифра.

Важно е да отбележим, че даже различните сортове от една култура могат да имат различни изисквания към оптималните нива на рН. Освен това някои култури могат да се развиват добре в широк диапазон на киселинност на почвата. И въпреки това повечето растения трудно виреят при кисела реакция на почвата. Трябва също да се отбележи, че в различни участъци на градината може да има различна киселинност на почвата, а така също,че на преобладаващите плевели влияние също оказват и плодородието на почвата, аерацията, влажността и др.

Определянето на рН на почвата в градината може да стане по плевелната растителност:

На кисела почва се развиват добре следните плевели: трицветна теменуга, слез, полски хвощ, лютиче, великденче, живовлек, мента

На слабо кисела и неутрална почва се развиват следните плевели: миризлива лайка, пирей , повитица, детелина, люцерна.

На алкална почва се появява мак.