Растителна защита

Растително защитни мероприятия в лозята. Екскориозата е заболяване по лозите и асмите, а основните симптоми се откриват по най-долните междувъзлия на леторастите като

тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма.

Впоследствие кората в местата на петната се напуква и разкъсва. Това прави леторастите крехки и те лесно се чупят.

Заразените пъпки напролет не се развиват или от тях израстват слаби леторасти със силно скъсени междувъзлия и дребни, деформирани листа.

Условия, които благоприятстват развитието и разпространението на болестта са: умерено топло време; превалявания , , обилни роси и относителна влажност на въздуха над 98 - 100 %.

Критичен за развитието на патогена е периода от набъбване на пъпките до фаза 3-ти - 4-ти лист.

При болни лози са задължителни 2 пръскания. Първото пръскане е при начално набъбване на пъпките. Второто пръскане е в стадий пеперуда - когато са развити първите 2-3 листа.

За борба са регистрирани Верита ВГ-0,2%; Микал Флаш - 0,3% и др.