Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Не закъснявайте с борбата срещу крушовата бълха.

 

Борбата с крушовата листна бълха трябва да започне много рано напролет – още през

първите топли дни на февруари или март, когато температурите се задържат за три и повече дни над 5-8 градуса. През този период тя е насочена срещу възрастното преди яйцеснасяне. Може да се използват контактни инсектициди , от всички групи (органофосфорни, пиретроиди и др.).

В началото на вегетацията - фенофази от “разпукване на пъпките” до “бял бутон” се провежда първото вегетационно пръскане срещу ларвите и възрастните.

Във фенофаза „бутонизация“ и „цъфтеж“ неприятелят образува първите колонии.