Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Идва време за предцъфтежни пръскания при овошките. През периода от набъбване до разпукване и цъфтеж на пъпките , , овощните дръвчета са най-податливи на заразяване от болести и уязвими

към неприятели. От една страна дръвчетата се събуждат към нова вегетация с органи, които са изнежени, от друга метеорологичните условия през периода са доста променливи и често ги подлагат на изпитания. Устойчивостта на дръвчетата към болести и неприятели в тази фаза зависи и от тяхното общо състояние, от наличието на заразен фон в градината и др.

Но за да предпазим дръвчетата от инфекция в този ранен стадий от тяхното развитие, идва ред на предцъфтежните пръскания. Техният брой може да е различен и всяка година зависи от характера на времето. Влагата и температурата са основните фактори, които могат да ускорят или забавят развитието на дръвчетата, както и да увеличат или намалят възможността от заразяване с болести и неприятели. Често пъти предцъфтежното пръскане при раноцъфтящите видове (костилкови) може да бъде само едно, а при по-късно цъфтящите (семкови) може да стигне и до три броя.

С набъбването и разпукването на пъпките започва развитието и на техните естествени вредители. И заразяването с почти всички икономически важни болести и неприятели става именно в този период.

Пръсканията не се различават от познатите ви досега мерки за борба с болести и неприятели. Струята на разпръсквача обаче вече трябва да е по-фина и не трябва грубо да се обливат клоните и клонките, а да се покриват равномерно с разтвор, без той да се стича по тях. Така ще предпазите младите набъбващи пъпки от инфекция без да им причините пригори от разтвора, с който пръскате. Стблата на дръвчетата също се покриват равномерно с разтвор, без да се обливат.