Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Заложете ловни капани по стъблата на дръвчетата.

Много от

неприятелите зимуват в почвата - в опадалите листа, по кората на дърветата, в опадалите и мумифицирани плодове. Напролет при определени температури те напускат убежищата и пълзейки по стеблото достигнат до короната, където започват вредната си дейност.

СПРЕТЕ НАБЕЗИТЕ ИМ!

За да не успеят вредителите да изгризат пъпки, цветове, листа или завръзи, могат да се вземат различни мерки, които да пресекат вредната им дейност по дръвчетата. За тези мерки ние често пишем – агротехнически или химически.

ЛОВНИ ПОЯСИ

Ловните пояси са достъпен и екологосъобразен начин за намаляване популацията на вредителите в градината. Първо се почиства стеблото от старата напукана кора, като се остъргва с телена четка или тъп нож. Още с това почистване се унищожават и голям брой паразити.

След това по стеблото се поставят ловните пояси. Те могат да бъдат приготвени от различни материали. Поставени в основата на дървото , те са едно екологично препятствие на неприятелите при придвижването им от зимните укрития нагоре.

Петър Кръстев