Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Заложете ловни капани по стъблата на дръвчетата.

Много от

неприятелите зимуват в почвата - в опадалите листа, по кората на дърветата, в опадалите и мумифицирани плодове. Напролет при определени температури те напускат убежищата и пълзейки по стеблото достигнат до короната, където започват вредната си дейност.

СПРЕТЕ НАБЕЗИТЕ ИМ!

За да не успеят вредителите да изгризат пъпки, цветове, листа или завръзи , могат да се вземат различни мерки, които да пресекат вредната им дейност по дръвчетата. За тези мерки ние често пишем – агротехнически или химически.

ЛОВНИ ПОЯСИ

Ловните пояси са достъпен и екологосъобразен начин за намаляване популацията на вредителите в градината. Първо се почиства стеблото от старата напукана кора, като се остъргва с телена четка или тъп нож. Още с това почистване се унищожават и голям брой паразити.

След това по стеблото се поставят ловните пояси. Те могат да бъдат приготвени от различни материали. Поставени в основата на дървото, те са едно екологично препятствие на неприятелите при придвижването им от зимните укрития нагоре.

Петър Кръстев