Растителна защита

Основна цел на всеки земеделски производител е правилната растителна защита- да не допусне заплевеляване на посева от леща.


Ниските добиви в България през последните години се дължат на тази причина. Използването на хербициди не е така лесно както при граха и фасула. Лещата проявява голяма чувствителност към употребяваните при тях хербициди.

Леща-растителна защита, използвани хербициди:

  • БЛАДЕКС 500 СК - 500 г/л цианазин в доза 200 мл при соя, леща - след сеитба, преди поникване на културите.

Чувствителни плевели са - петниста бударница, звездица, лайка видове, лисича опашка, лютиче, див мак, великденче, дива ряпа, мъртва коприва, полска незабравка, видовете пипериче, полски, слез, спореж, татул, теменуга, попова лъжичка, синап, черно куче грозде.

  • РИЛЕЙ-900 г/л ацетохлор в доза 150-200 мл. при леща - след сеитба, преди поникване на културите.

Чувствителни плевели при са - амброзия, балур (от семе), галинзога, ежова главица, звездица, лисича опашка, лобода видове, пача трева, пипериче видове, кокоше просо, кръвно просо , видове кощрява, видовете райграс, синап, татул, тученица, фасулче, черно куче грозде, видовете щир.

  • ПИВОТ 100 СЛ - 100 г/л имазетапир в доза 70-80 мл. при леща - след сеитба, преди поникване на културата.

Чувствителни плевели са - видовете лобода, мъртва коприва, абутилон, балур (от семе), кокошо просо, кощрява, кускута, лепка, дива ряпа, звездица, лайка, овчарска торбичка, росопас, татул, черно куче грозде, свиница, синап, теменуга, пипериче, подрумче, попова лъжичка, тученица, фасулче, щир.

  • РАФТ 800 ВГ - 800 г/кг оксадиаржил водоразтворими гранули в доза 35 г. при леща - след сеитба, преди поникване на културата.

Чувствителни плевели са - кокошо просо, кощрява, кускута, лепка, видовете лобода, абутилон, балур (от семе), дива ряпа, звездица, мъртва коприва, лайка, овчарска торбичка, пипериче, подрумче, попова лъжичка, росопас, татул, черно куче грозде, свиница, синап, теменуга, тученица, фасулче, щир.

За лещата трябва да се избират чисти от плевели площи. С обработката на площите с ротационна брана се унищожават 85-90% от плевелите преди и след поникването когато е проведена в подходящ момент.

Разпространен плевел по лещата е плоскосеменният фий Vicia immaculata. Семената му приличат на лещата и трудно се отделят. За почистването на посева плевенето става на ръка по време на цъфтежа, когато фият лесно се различава от лещата.

Срещу лещовия зърнояд се пръска с Тиодам във фаза бутонизация и начало на цъфтежа. Ако се появи кускута, трябва навреме да се вземат мерки за унищожаването й.