Растително защитни мероприятия в овощната градина.За колко време препаратът опазва растенията?.

За да опазите културите

си от болести и неприятели се налагат неколкократни третирания с препарати.

При лозата те са между 3 и 6, при ябълките, за да се спасите от струпясване и плодови червеи, между 8 и 10, че и повече комбинирани пръскания, и при другите овощни видове бройката е приблизително толкова.

Всъщност броят на пръсканията зависи от климатичните условия (валежи, температура, атмосферна и почвена влажност) и от вида на използваните препарати - а именно дали са системни или контактни. От това зависи и интервалът между пръсканията.

Контактните препарати се измиват от дъжд

При нормални климатични условия контактните препарати имат ефективно действие между 7 и 10 дни. През този период те опазват напръсканите части, но не и новия прираст на растенията. В случаи на валежи, след третиране контактните препарати се измиват и третирането трябва да се повтори.

Системните препарати проникват в растението

Системните препарати проникват в растението и се придвижват от соковете му по възходяща и по низходяща линия, като опазват ефективно и новия прираст за период от 15-20 дни. Достатъчно е 2-3 часа след пръскането с такъв препарат да не вали дъжд, за да проникне той в растението.

За да се получи ефект от третирането с препарати, трябва да се съобразявате със сигналите за поява и развитие на болести и неприятели и средствата за борба с тях.