Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Брашнеста мана по ябълкта.

Брашнестата мана напада

най-често едногодишните леторасти на ябълката, където се развива по цветовете , листата, младия завръз и самия летораст. Болестта се проявява като отделни локални заразявания или като дифузни нападения на паразита.

От заразените листни пъпки се развиват слаби леторасти с тесни, ладиевидно извити листа. Цветните органи са силно деформирани и завръзи не се образуват. Всички нападнати части са покрити с бял налеп.

Заразените листа стават дребни, тесни, твърди и чупливи, а заразените леторасти са къси и извити.

Честите и интензивни валежи по време на вегетацията задържат развитието на патогена, а температури над 33°С спират развитието на мицела. Конидиоспорите се развиват при температура от 4 до 30°С и влажност от 34 до 96%, поради което метеорологичните условия не оказват съществено влияние на болестта.

Добре е да се провеждат комбинирани пръскания с тези за струпясването. За борба се използват следните регистрирани продукти за растителна защита:

  • Скор 250 ЕК-0,02%;
  • Шавит Ф 72 ВДГ-0,03;
  • Флинт Макс 75 ВГ-0,02%;
  • Луна експирианс - 20-75 мл/дка и др.