Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Малка листозавивачка.

Малката листозавивачка се

среща най-масово в района на Пловдив, Бургас и Поморие.

Гъсеницата е зелена, с черна глава и черен гръден щит, дълга 15-18 мм.

Пеперудите снасят яйца керемидоподобно, на групи, по листата и ги покриват със секрет.

Гъсениците повреждат листата , ресата, ягоридата, зазряващото и узрялото грозде, като ги оплитат в копринени нишки. За разлика от гъсениците на шарения гроздов молец, гъсениците на този вид нагризват по-грубо ягоридата, зазряващите зърна и по-обилно ги оплитат с копринени нишки. Цялото развитие на неприятеля изпреварва развитието на шарения гроздов молец с десетина дни.

Борбата срещу гроздовите молци е ефикасна и срещу малката лозова листозавивачка.