Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Копринените нишки са от листозавивачка.

Лозовата листозавивачка

у нас се среща главно в насаждения по поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие , а през отделни години и в други райони.

Пеперудата е с охренокафяви при мъжките и жълто-кафяви при женските първа двойка крила с по 3 по-тъмно оцветени ивици. Гъсениците варират от зелени, сиво-зелени или жълто-зелени, с розов оттенък и надлъжни по-светли и по-тъмни линии на гръбната страна.

Зимува като гъсеница под старата напукана кора на лозата, по повърхността на почвата и в растителни остатъци. През втората половина на април - началото на май гъсениците вече се заселват по младите леторасти - нагризват листата и ги оплитат с копринени нишки, по няколко заедно.

Неприятелят е чувствителен на препаратите, използвани срещу гроздовите молци и самостоятелна борба обикновено не се провежда.