Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Брашнестата мана по прасковата напада връхната част на короната.

Рано напролет по

заразените листни пъпки може да се открие брашнест налеп в начало на развитието. Те най-често изсъхват. Ако от такива пъпки се развие летораст, се наблюдава дифузната форма на болестта. Младите, нарастващи плодчета са чувствителни, до големина 2,5-3,5 см в диаметър. Повредите са във вид на закръглени бели налепи, които разрастват и обхващат значителна част от повърхността. След време налепът пада и на мястото остават кафяви, корковидни петна, които често са мрежовидно напукани или кожести. Болните плодове се деформират.

Причинител на болестта е гъба, която прониква в тъканите на растението направо през кутикулата, докато е още нежна. Поради това се заразяват само младите нарастващи части (листата - до 12-ия ден) и плодове.

Главният фактор , от който зависи развитието на болестта е високата въздушна влага. Покълването се стимулира от светлината. Ето защо най-силно се нападат добре осветените леторасти от южната и връхна част на короната.

За борба може да се третира с Луна Експирианс, Скро 250ЕК, Топаз 100ЕК и др.