Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.През май неприятелите са най-активни.

Месец май плодовите

червеи напускат зимните си убежища и търсят благоприятна среда за развитие на новото си поколение.

Сливовият плодов червей развива от две до три поколения годишно. Неприятелят напада предимно сливата и по-рядко джанката, кайсията и прасковата. Гъсениците му презимуват в почвата около основата на стъблото, а по-рядко и под старата напукана кора. Развива две , а при топла есен и три поколения.

Летежът на пеперудите от зимуващото поколение на сливовия плодов червей започна още през април. Те летят привечер и през нощта. Летежът на пеперудите от отделните поколения се застъпва и продължава до август включително. Гъсеницата вреди от май до беритбата на плодовете при отделните сортове сливи. Червивите плодове от първото поколение на сливовият плодов червей придобиват виолетов оттенък, опадват заедно с намиращите се в тях гъсеници и отделят смола. Повредените от второто поколение плодове узряват по-рано и окапват. За пълното си изхранване една гъсеница поврежда от 1 до 3 плода.