Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.След градушка ервинията прониква лесно.

Причинител на огнения

пригор е бактерията Erwiniaamylovora (Burrill) Winslowetal, която напада много видове, но с най-голямо икономическо значение у нас са повредите по семковите - круша, дюля и ябълката.

Разпространението на болестта става по механичен начин чрез инструментите при резитба, а така също от дъждовете, насекомите и птиците. Пчелите също разнасят заразата в процеса на опрашването.

Първоначално се заразяват цветовете, а по-късно завръзите, листата, леторастите и клоните. Попаднала върху растителните органи, бактерията навлиза в тях през устицата или през рани, причинени от насекоми, градушка, резитби и др. Оптимални условия за заразяване и развитие на болестта са висока атмосферна влажност и температура над 18,5С.

Бактерията напада почти всички части - цветове, плодове, леторасти, клони, стебла, коренова шийка и корените на дърветата.

По младите завързи и по плодове се появяват разрастващи се кафяви петна. При влажно време по тях се появяват капчици от жълтеникава течност. При сухо време течността засъхва под формата на фитилчета.

Заразените по-късно плодове придобиват кафяв до черен цвят, изсъхват, мумифицират се и остават на дървото.

Срещу огнения пригор все още няма открити лекуващи средства. Профилактиката включва есенно пръскане при 50% листопад с 2%-ов бордолезов разтвор и ранно пролетно с 1% бордолезов разтвор, шампион - 0,3% и други фунгициди съдържащи меден хидроокис, меден сулфат или меден оксихлорид.

Провеждат се от 4 до 8 третирания в периоди, когато условията за развитие на болестта (температура и влага) са благоприятни. Особено важни са предпазните третирания по време на цъфтежа и след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани.