Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Струпясване по крушата.

Струпясване при крушата се

причинява от гъба - Venturia pirina ( Bref.) Ade. Оптимални условия за развитие на болестта са температура около 20 градуса , наличие на млади тъкани и влага. Струпясването по крушата напада листата, цветовете , завързите плодовете и леторастите.

Повредите по листата са дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Листата се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно.

Силно заразените цветове и млади завързи също окапват преждевременно. При по-късно нападение от гъбата плодовете се деформират и напукват.

Спазването на определени агротехнически изисквания при отглеждането на крушите може до голяма степен да намали заразяването от струпясване.

Химичната борба срещу струпясването по крушата през вегетацията се води по същия начин, както при ябълката.