Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Листни въшки при костилкови.

Ако листата на прасковата,

кайсията или бадема се завиват и пожълтяват, а

леторастите закържавяват, то те са нападнати от прасковената листна въшка.

При нападение от малка сливова листна въшка листата се завиват успоредно на главната жилка, стават по-грубички и по-чупливи.

Често по тях може да откриете и дупки.

Малката сливова листна въшка е по сливовите дървета до началото на юли, после мигрира по плевелна растителност.

Ако има завити листа, много мравки и пчели , то дървото е нападнато вече от голяма сливова листна въшка. Тя напада джанка и слива.

При нападение от нея лторасатите се извиват и изкривяват и се покриват с медена роса, която пък привлича многото мравки и пчели.

Срещу въшките се иска много добра агротехника - добре обработена почва, навременна резитба и торене с азот, фосфор и калии. Само при азотно торене и поливане те се намножават повече!