Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Избирайте подходящия момент за пръскане.

  1. Пръскането на растенията се прави сутрин след вдигане на росата или привечер.
  2. Трябва да се следи повърхността на растенията да е добре и равномерно покрита с малки фини капчици, а не разтворът да се стича по листата. Много често тук се греши и се получават пригори в краищата на листата.
  3. През деня при температури над 25 градуса не се препоръчват пръскания.
  4. Разтворите с препарати се приготвят непосредствено преди самото пръскане.
  5. Разпръсквача се държи над обработваемата повърхност на растението на растояние не по-малко от 50 см.
  6. Последната обработка на растенията с пестициди се провежда така, че при беритба да е спазен карантиният срок.
, , 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net

Агро Борса