Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Влажното време носи болести.

Валежите от края на април и

началото на май от една страна подобриха влагозапасяването при овощните дръвчета, но от друга провокират развитието на болести, като създадоха благоприятни условия за тяхното развитие.

Какви са опасностите?

  • При костилковите – развиха се съчмянка , къдравост по прасковата, бяла ръжда при череша и вишня. Има опасност от развитие на късното кафяво гниене. Условията с неустойчивото време предполагат използването на системни препарати срещу посочените болести.

Подходящите препарати за целта са: Луна експирианс - срещу късно кафяво гниене и Силит 40 СК срещу бяла ръжда, Топсин М 70 ВДГ - срещу късно кафява гниене, Хорус 50 ВГ и др.

  •  При семковите - Валежите създадоха благоприятни условия и за развитие на брашнеста мана по ябълка и най-вече струпясване по ябълка и круша.

За да стопирате развитието им в условия на повишена влажност използвайте системни фунгициди, действащи и срещу двете болести, като Хорус 50 ВГ, Скор 250 ЕК , Силит 40 СК , Шавит Ф 72 ВДГ и други.

Съчетайте пръсканията срещу болестите с тези срещу неприятелите, като първо разтваряйте прахообразните препарати и към тях прибавяйте течните.