Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Бадемовият семеяд напада и сливите. Бадемовият семеяд е оса , която зимува като ларва в опадалите и изсъхналите бадеми и сливи под и по дърветата, в които през пролетта какавидира.

Развива едно поколение годишно. Летежът на осата съвпада по време с образуване на зелените плодчета на бадемите. Възрастните оси не се хранят допълнително и след оплождане започват да снасят. Яйцеснасянето започва при температури над 18°С, което ни дава основание да водим борба.

За да се предотврати нападението по бадемите от бадемовият семеяд се налага едно пръскане с инсектициди. То е насочено срещу възрастните преди снасянето на яйцата. Календарно това е през втората десетдневка на май. Тогава е масовият летеж на бадемовият семеяд. Следващото пръскане се повтаря след 14 дни.

Нямат специално регистрани инсектициди срещу бадемовия семеяд- подходящи са всички контактни инсектициди.