Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Цикадите пренасят столбур по доматите и пипера. Вредят възрастните и ларвите, които смучат сок основно от нерватурата на листата.

В мястото на хранене се образуват зигзагообразни белезникави линии. Цикадите са причинител на столбур по домати.

Цикади се появяват първо по плевелната растителност и след това преидвижва на малки растояния , като хвърчи или скача на височина не повече от 1,5м. Така мигрира в насажденията от домати и пипер и извършва заразяванията. Инкубационният период на болестта е около месец. Борбата срещу цикадите се провежда при опасност от епидемии от столбур. На цикадите деистват всички инсектициди за борба с листни въшки и белокрилка.