Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Целта е да изпреварим вгризването в плода.

Продължава излюпването

и вгризването на плодовите червеи – сливов и плодов. Предвид на това, че първото поколение на тези неприятели е най-разтеглено във времето, се налага борбата да се извежда не с едно, а с няколко пръскания. В края на май ви препоръчахме първото пръскане срещу тях, но трябва да направите още едно пръскане, с което да ограничите повредите по младите плодчета.

След вгризването на гъсениците, във вътрешността на плодовете и в семенната кутийка, препаратите не могат да им въздействат.

По-ранното третиране може да доведе до необходимостта от по-голям брой пръскания , а закъснението често е с фатални последици за реколтата.

В зависимост от конкретните условия (метеорологични фактори през годината, степен на нападение, срокове за прибиране на реколтата и вида на използваните препарати), броят на третиранията може да се намали или увеличи.

Може да напръскате със следните инсектициди:

  •  Дурсбан 4Е – 12 мл;
  • Нуреле дурсбан – 5-7 мл;
  • Суми алфа 5ЕК – 2 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода.