Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.  Ако торите само с азот и поливате, въшките се намножават по-силно.

Листните въшки са особено опасни в началото на вегетационния период, когато образуват колонии по връхните части на леторастите и листата. Нападнатите части силно се деформират, растежът им спира. Някои видове дори деформират и плодовете, а и могат да предизвикват окапване на цветове и завръзи (ябълково-живовлековата).

. Агротехническите мероприятия, които подпомагат по-бързото развитие на растенията и намаляват загубите от въшките - добра обработка на почвата, навременна и качествена резитба , , комбинираноторене /N:P:K/ в оптимални дози.

Инсектициди за борба- Дека ЕК- 30-50мл/дка,Калипсо 480 СК-20-25 мл/дка, Моспилан 20 СГ-25мл/дка.