Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Зелената ябълкова и ябълково-живовлекова листна въшка нападат ябълката и крушата.

. Зелена ябълкова

листна въшка е разпространена навсякъде в страната. Вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Тя е опасен неприятел за младите градини.

Въшките са зелени до жълто-зелени , дълги 2 мм. Образуват се колонии от въшки, които смучат сок от листата и връхните части на леторастите

Въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички. Крилатите женски се появяват от второто поколение и разселват вида в овощната градина. През лятото, при високи температури и ниска влажност и вдървесиняване на леторастите, въшката изпада в депресия и вредната й дейност почти спира. Колонии могат да се наблюдават главно по лакомците и леторасти с невдървесинен връх.

. Ларвите на ябълково-живовлекова листна въшка се излюпват през пролетта при набъбване на пъпките и се хранят като смучат сок между люспите им. Впоследствие преминават по долната страна на листата. Смучат сок от листа, дръжки на цветовете и цветове, а после и от завръзите. При храненето си инжектират секрет, който спира растежа.

Повредените части силно се деформират и остават по-дребни. От втората половина на май в колониите се появяват крилатите разселителки, които мигрират по младите леторасти и лакомците на ябълката и по междинните гостоприемници - видове живовлек. Една част от популацията на въшката остава по ябълката до края на юни - началото на юли. В средата на юли те мигрират изцяло. Есента се връщат върху ябълката и раждат, а женските смучат сок от долната страна на листата.