Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Листни въшки при краставиците. Листните въшки нанасят повреди, като смучат растителен сок и пренасят вируси.

При силно нападение растенията изостават в развитието си, а стъблата се изкривяват и изсъхват. Когато масовото намножаване на въшките съвпадне с цъфтежа или образуването на завръзите, цветовете и плодовете окапват или остават недоразвити. Върху отделяната от листните въшки “медена роса” се развиват сапрофитни чернилни гъбички, които замърсяват продукцията.

При хладна пролет има масово намножаване на листните въшки. Добре подготвените гнезда за засаждане спомагат за оптимално развитие на растенията и засилват устойчивостта им към нападение от листни въшки. Прегледите на растенията трябва да започнат веднага след поникване на растенията. Борба с плевелите, които са едни от основните резервати на листните въшки е също важен момент в профилактиката.

Някои видове листни въшки, много бързо изграждат резистентност към почти всички групи инсектициди, така че изборът на препарата е изключително важен, добре е инсектицидите да се редуват. Подходящи са: Снейк 20 СП -0,0125%, Вазтак 100 ЕК - 0,03 %, Моспилан 20 СП- 0,0125 % , Би-58- 0,05-0,07% . За предпазване може да се третира двукратно през 10 дни с бито мляко, разредно с вода в съотношение 1:10.

Когато нападението е върху ограничени участъци (петна) може да се извърши третиране само на тях.