Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Антракноза по фасула.

Ако по надземните органи на фасула забележите петната с елипсовидна форма, тъмнокафяви до черни с по-светъл център, то трябва да сте сигурни , , че това са повреди от болеста антракноза по фасула, която се причинява от гъба. Източника на заразата се запазва в семената и растителните остатъци.

Болестта се разпространява с дъждовните и поливни води. Благоприятни за развитието на гъбата са високата влажност и температури от 18-22 градуса.

За да опазите фасула от неприятните петна е добре да се сеят чисти от зараза семена, което е основното средство за борба с антракнозата. Ако в градината имате вече заразени с болеста фасулеви растения през вегетацията може да се пръска с медни средства, дитан М -45 , топсин М 70 ВДГ – няма специално регистрирани фунгициди за борба с антракноза по фасула.

За следващата година мястото с зараза да се обработи добре, да се изчистят остатъците от заразени растения и да не се сее 2-3 години фасул. Нужно е да се спазва сеитбообращение.