Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Съчмянката перфорира листата през цялата година.

Съчмянката напада клонките, леторастите, листата и плодовете. Характерно за нападнатите от нея листа е, че по тях се развиват дребни пурпурночервени точици с виолетов ореол, достигащи до 2-3 мм. По-късно тези петна некротират и опадват, като по листата остават дупки, подобно на стреляни със съчми, откъдето идва и името на болестта. При силно нападение също предизвиква преждевременен листопад, който отслабва дръвчетата.

Съчмянката нанася сериозни повреди и по плодовете на костилковите видове, като по-силно напада черешите и кайсиите. По плодовити се появяват тъмно сиви или червенокафяви закръглени струпейчета, които по време на зреенето хлътват и влошават външния им вид, като ги деформират.

По нападнатите леторасти се наблюдават дребни, червеникави точки, които по-късно с разрастват в елипсовидни и поразената тъкан се вдлъбва. Много често от тях се появява смолотечение, за което често ни питате.

За съчмянката няма сезони – в състояние е да се развива не само през пролетта и лятото, но и през есента, а при топло време и през зимата.

Борбата изисква постоянство. През вегетацията борбата с химични средства е през 15-20 дни и продължава и след беритбата според условията – при влажно време по-често , при сухо по-рядко.

Препаратите, които се използват са същите, с които се води борба и срещу ранното кафяво гниене.