Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.През лятото неприятелите са по-опасни от болестите. През горещите месеци на

годината неприятелите са по-опасни от болестите по дръвчетата. В началото на лятото борбата с тях продължава със следцъфтежните пръскания.

  1. . Четвърто следцъфтежно пръскане - провежда се през първото десетдневие на юни, главно срещу струпясване, ябълков плодов червей и срещу ларви от първо поколение на калифорнийската щитоносна въшка.Използват се фунгициди и инсектициди, посочени при трето следцъфтежно пръскане.
  2. Пето и шесто пръскане се провеждат срещу ябълков плодов червей, калифорнийска щитоносна въшка и срещу струпясване с вече посочените за тези вредители пестициди. Петото пръскане се провежда в началото на втората половина на юни, а шестото - през третото десетдневие на месеца.
  3. Шестото пръскане е последно срещу струпясване и първо поколение на ябълков плодов червей. Само при силно чувствителни сортове и валежи могат да се проведат още 1-2 пръскания срещу струпясването. При пето и шесто пръскане срещу струпясването може да се използва Скор 250ЕК – 1,5 мл, Дитан М 45 - 20 г, Пънч - 0,5 мл , Систан 12Е – 4,5 мл, Рубиган 12ЕК – 4,5 мл.

Използваните инсектициди са токсични и срещу листозавивачки, листогризещи гъсеници и др насекоми.