Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Опазване на малините от агрилуса.

През периода на покой на малините - ноември-март, нападнатите от агрилус леторасти се изрязват и унищожават чрез изгаряне. През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните, преди яйцеснасянето.

МОМЕНТ НА ПРЪСКАНЕ

Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да направите до първата половина на юни. Могат да се използват следните инсектициди:

  • Нуреле дурсбан – в доза 7 мл;
  • Моспилан 20СП – 6 мл;
  • Газел 20СП – 6 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода. Необходими са две или три третирания , според карантинният срок на използваните инсектициди.