Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Опазване на малините от агрилуса.

През периода на покой на малините - ноември-март, нападнатите от агрилус леторасти се изрязват и унищожават чрез изгаряне. През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните , преди яйцеснасянето.

МОМЕНТ НА ПРЪСКАНЕ

Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да направите до първата половина на юни. Могат да се използват следните инсектициди:

  • Нуреле дурсбан – в доза 7 мл;
  • Моспилан 20СП – 6 мл;
  • Газел 20СП – 6 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода. Необходими са две или три третирания, според карантинният срок на използваните инсектициди.