Растителна защита

Ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali)',,,0,0);" ><strong class=Ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali)" align="left" title="Ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali)е мигриращ вид с основен гостоприемник ябълката. През последните години се намножава масово и е основната листна въшка по ябълките, измествайки зелената през пролетния период.

Въшките смучат сок от листата, цветовете, а по-късно и от завръзите. При храненето си неприятелят ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali) инжектират секрет , който спира растежа и повредените части силно се деформират. Въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички. Върху ябълката неприятелят ябълково-живовлекова листна въшка -Dysaphis plantaginea (mali) развива две-три поколения. Максимумът в намножаването на въшката е през втората половина на май. Тогава в колониите се появяват крилатите разселителки, които мигрират по младите леторасти и лакомците на ябълката и по междинните гостоприемници - видовете живовлек (Plantago spp.). Една част от популацията на въшката остава по ябълката до края на юни - началото на юли. В средата на юли те мигрират изцяло.

Често по ябълката, крушата и дюлята се намножава ябълково-житната листна въшка - Rhopalosiphum insternum, но рядко нанася сериозни повреди. Презимувалите яйца се излюпват рано напролет. Първите колонии се появяват преди другите два вида. Те служат като хранителен източник за хищниците (сирфидни мухи и калинки), които по-късно се изхранват по колониите на други въшки. При храненето на въшките листата се завиват надолу. В средата на май, разселителките мигрират по житните треви.