Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Вследствие на повредата от

минираща муха по праза, листата на растенията пожълтяват, изсъхват , а стъблото омеква.

Възрастните мухи са сивкави на цвят с дължина на тялото 3-4 мм и предимно жълта глава. Краката са черни с жълтeникави колена. Ларвата е около 4-5мм, бледожълта.

Преди яйцеснасянето мухите се хранят със сок от луковите растения, като причиняват характерни убождания, по които може да се съди за появата им. С помощта на яйцеполагалото си женските мухи полагат яйцата си под епидермиса на външните листа на гостоприемниците (лук и праз). Излюпените ларви се хранят в мястото на яйцеснасяне и тогава се местят надолу в стъблото и луковицата, където след време какавидират. През цялото си развитие ларвата остава във външните листа и никога не навлиза в центъра на стъблото на растението гостоприемник, което я отличава от луковата и чесновата муха. Видът изпада в диапауза през лятото в самите гостоприемници. Развитието на мухите от появата им до какавидирането е приблизително 30-35 дни.

Най-подходящ момент за водене на химична борба е периодът на масов летеж на мухите, преди те да са снесли основното си количество яйца. При излюпването на ларвите борбата е безрезултатна, защото те водят скрит начин на живот. Срещу второто поколение се пръска в началото на юли. Тогава е появата на възрастните мухи от това поколение и обикновено появата им съвпада с разсаждането на праза, по който вреди тази генерация. След 8-10 дни се пръска за втори път срещу второ поколение. При поява на мухи от трето поколение се пръска в началото на август.