Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Листни въшки по зеленчуците.

Листните въшки са смучещи

насекоми, които смучат сок от различни органи на растенията. При нападение листа се накъдрят , а при голяма плътност листа и цветове увяхват и окапват. Растенията се затормозяват, изостават в развитието си, стъблата се изкривяват и изсъхват. Листните въшки са преносители на вирусни болестите по доматите.

На полето трябва да се изнася разсад чист от листни въшки и вируси. Унищожаване на плевелите около и в площите за разсад и на полето.

В началото на вегетацията да се пръска след разсаждане и прихващане на растенията, при установени единични крилати въшки

За да се избегне устоичивоста към различните инсектициди е добре редуването на продукти за растителна защита на различни бази.

Пръскането с обезмаслено мляко при разреждане 1:10 през 7 дни води до образуването на филм върху растението и възпрепядства контактното пренасяне на причинителя чрез манипулациите.

Препарати за борба с листни въшки : актара -0,007%, вазтак 100 ЕК – 30мл/ дка, вазтак нов 100 ЕК – 30 мл/дка и др.