Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Картофена мана по домати и картофи.

Най-голяма вреда при

доматите и картофите причинява картофената мана, която се причинява от гъбата Phytophtora infestans. Болестта се развива особено силно през години с хладно и влажно време. Първоначално тя се появява по най-долните листа на двете култури, които се допират до почвата във вид на петна. Те са воднистозелени и най-често започват от периферията. Постепенно се разрастват и обхващат по-голямата част от листната петура. Нападнатите листа прегарят и изсъхват. Повреда в по-късен стадий се наблюдава и при зелените плодове на доматите във вид на кафяви петна с твърда, сбръчкана повърхност. Гъбата причинител напада и стъблата, листните и плодни дръжки. Зазряващите плодове на доматите са устойчиви на патогена.

Благоприятни условия за развитие на маната по доматите и картофите е хладна нощ с наличие на роса, последвана от умерено топъл и облачен ден.

Профилактичните мероприятия за опазване от картофената мана включват спазване на сеитбообръщение, засаждане на устойчиви сортове. Важна част от тях е и унищожаването на растителните остатъци от домати и картофи, тъй като през зимата гъбата се съхранява в болните клубени на картофите и по оранжерийно отглежданите домати.

Борбата по химичен път преди да се появи болеста е с контактни (предпазни) фунгициди, които са ефективни при сухи условия за 7-8 дни. Такива са бордолезов разтвор 1%, Дитан М 45 в концентрация 0,2%, Купроцин - 0,25%, Шампион ВП - 0,15 %, Купроксат ФЛ - 0,3%, Браво 500 – 0,3%, и др.

При влажно време и поява на болестта, до 2 дни след заразяването се използват фунгициди със системно (предпазно и лечебно) действие. Подходящи са Превикур 607 СЛ в концентрация 0,25% , Ридомил голд МЦ 68 ВП - 0,25%, Акробат МЦ - 0,2 %, Куадрис 25 СК – 0,075%, и др. Поради риска от поява на устойчивост на гъбата към системните препарати и поради това, че са по-скъпи, те трябва да се прилагат само в най-критичните моменти.

Разрешени продукти зарастителна защита за борба с картофената мана: АКРОБАТ Р – 0,25%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; АЛФИЛ ДУПЛО – 90-400 г/дка; АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АРМЕТИЛ М – 250 АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; БАНКО 500 – 200 мл/дка; ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 150 г/дка; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ВИТРА 50 ВП – 150 г/дка; ДИМИКС 50 СК – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК 120-160 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КАТАНГА МАН – 300-500 г/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 250 Г/ДКА; КОРСЕЙТ Р ДФ БИАНКО – 250 г/дка; КОРСЕЙТ Р ВП – 250 г/дка; КОРСЕЙТ МАКС ВП – 150 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 300 мл/дка; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНКОЗЕБ 80 ВП – АГРИЯ – 0,25% (картофи); МАНКОЦЕБ 80 ВП – 250 г/дка; МАНФИЛ 80 ВП – 200 г/дка (картофи); МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – 250 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВГ – 240-300 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВП – 240-300 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; ПРОКСАНИЛ – 200-250 мл/дка; РАНМАН ТУИН ПАК – 20 мл/дка + 15 мл Активатор; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИМБАЛ 45 ВГ – 25 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР – 180 г/дка; ТРИОМАКС 45 ВП – 250 г/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка; ФУНГУРАН ОН 50 ВП – 150 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 150 г/дка.