Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Разлика между концентрация и доза.

Когато говорим за доза

имаме предвид количеството препарат за определена площ или количество вода. Често понятията доза и концентрация се покриват, например: доза от 3 мл за 10 литра вода , означава 0,03% концентрация, но ние го посочваме в доза, за да ви улесним.

ЕДНА УСЛОВНОСТ

За да има ефект, когато се пръскат овощни дръвчета с 10 литра разтвор в определена концентрация трябва да се покрият 100 км. м листна площ. Тогава дозата за 10 литра вода отговаря на концентрацията, при която вредителите ще бъдат унищожени.

Доза и концентрация се разминават, когато говорим за хербициди – препарати срещу плевелите. При тях не се посочва концентрация, а количество препарат за определена площ, независимо с какво количество вода (концентрация) ще го изпръскате.