Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.

Обеззаразявайте ножиците, за да не пренасяте зараза!

Инструментите с които

се работи в овощната градина могат да заразят здрави от болни растения. Това разбира се не е единственият начин за разпространение на огнения пригор по семковите. Болестта се пренася и от насекоми, капки вода и др. Но в случая вие сте “помогнал” за заразяване на здравото дръвче , тъй като повечето крушови сортове също са чувствителни към това бактериално заболяване.

СПАЗВАЙТЕ ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

За да не се допуска разпространение на болести от болни на здрави дръвчета чрез режещите инструменти, необходимо е те да се обеззаразяват след резитба на всяко видимо болно дръвче. Практиката би била полезна, дори ако се прилага и при здрави растения.

НАЧИНИТЕ СА НЯКОЛКО

  1. Обеззаразявайте с 5%-ов р-р на формалин. Той се приготвя, от 1 литър вода и 50 мл формалин.
  2. Ако не намерите формалин, използвайте 95%-ов медицински спирт.
  3. И най-достъпният продукт, с който може да обеззаразите ножиците е като потапяте ножицата в спирт за горене.

Сипете разтвора в удобен съд, който носете в градината по време на резитба и потапяйте ножицата (а и всички останали режещи) инструменти след всяко дръвче.