Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.До прошарване на зърното се пръска срещу оидиум по лозата.

През месец юли

опасността от тази болест нараства , затова третиранията трябва да продължават, като се комбинират с тези за маната. При лозя с пропуснати пръскания  и просветляващи летни  резитби  може да се наблюдава  завишаване степента  на нападение по гроздовете. Пръсканията срущу оидиума трябва да продължат  до преминаване на чувствителната фенофаза „прошарване  на   зърното“. Добре е да се пръска през 12-14 дни, като се осигурява оптимално покритие на всички вътрешни  части на главината. Препоръчва се също колтучене, кършене и привързване на  леторастите  на  лозите. При сухо и горещо време, което се задържа през месец юли, може да се третира с контактни фунгициди: Акоидал ВГ-0.25%,  Кумулус ДФ  – 0.2-0.3%, Солфоликид – 400мл/дка и др.