Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.

Ларвите на акарите

плъзват от ранна пролет и започват да смучат сок от още неразтворените пъпки и първите листенца. По-късно се заселват и се хранят предимно от долната страна на младите крехки листа. Нападнатите листа придобиват мозаечен вид - отначало с разпръснати по-светли петна около нерватурата, които после растат и се сливат. Ако не се води навременна борба те преждевременно пожълтяват и окапват.

Акарите не бива да се оставят на мира, защото силно изтощават дръвчетата и те не могат да заложат плодни пъпки за следващата година.

Намножаването е голямо при високи температури

Червеният овощен акар вреди силно при средно денонощна температура 19-22° С и въздушна влажност 60-70 %.

Ако не се вземат мерки от средата на лятото, на един и същи лист може да се намерят от всички стадии на неприятеля – яйца, ларви и възрастни.

Повредата, която причиняват другите видове акари не се различава от тази на червения овощен акар. Изключение прави само паяжинообразуващият акар , който при вредната си дейност образува паяжинни нишки.

Акарите бързо придобиват устойчивост към препаратите, затова е препоръчително редуването им.

През вегетацията борбата се води с контактни акарициди- ортус 5СК , санмайт 10 СК и др.

Винаги съобразявайте карантинният срок на прилаганите акарициди със срока на зреене на плодовете.