Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.

Ларвите на акарите

плъзват от ранна пролет и започват да смучат сок от още неразтворените пъпки и първите листенца. По-късно се заселват и се хранят предимно от долната страна на младите крехки листа. Нападнатите листа придобиват мозаечен вид - отначало с разпръснати по-светли петна около нерватурата, които после растат и се сливат. Ако не се води навременна борба те преждевременно пожълтяват и окапват.

Акарите не бива да се оставят на мира, защото силно изтощават дръвчетата и те не могат да заложат плодни пъпки за следващата година.

Намножаването е голямо при високи температури

Червеният овощен акар вреди силно при средно денонощна температура 19-22° С и въздушна влажност 60-70 %.

Ако не се вземат мерки от средата на лятото, на един и същи лист може да се намерят от всички стадии на неприятеля – яйца, ларви и възрастни.

Повредата, която причиняват другите видове акари не се различава от тази на червения овощен акар. Изключение прави само паяжинообразуващият акар, който при вредната си дейност образува паяжинни нишки.

Акарите бързо придобиват устойчивост към препаратите , , затова е препоръчително редуването им.

През вегетацията борбата се води с контактни акарициди- ортус 5СК , санмайт 10 СК и др.

Винаги съобразявайте карантинният срок на прилаганите акарициди със срока на зреене на плодовете.