Растителна защита

Топлото време води по-често до брашнеста мана. Докато честите валежи

благоприятстват заразяванията от мана по лозата, то топлото време с висока относителна влажност на въздуха помага за развитието на брашнестата мана /оидиум/.

Тя е сериозна болест, нападаща листата, леторастите и особено гроздовете. Заразяване от оидиум може да се осъществи много рано напролет при натрупана зараза от предходната година. Там , където има такива условия първите заразявания се откриват по листата или нарастващите леторасти още в началото на вегетацията и трябва досега да са забелязани. Зърната, които са нападнати в по-ранна фаза, обикновено засъхват на чепките или падат на земята. Заразяванията по наедрелите зърна водят до отмиране на клетките на кожицата и разкъсване на ципата в резултат на разрастване на месестата част. При по-слаба степен на нападение петната по зърната влошават външния вид на гроздето.Когато са заразени зелените леторасти, по тях се образуват сивкави петна, които впоследствие стават тъмнокафяви. Нападнатите дръжки на листата и чепките стават чупливи. На места с добра въздушна циркулация и слънчево изложение развитието на болестта е по-ограничено.

Сроковете за пръскане обисновено са съсредоточени в два периода:

- първият - по време на ранния период на растеж;

- вторият - през периода между цъфтежа и началото на узряване, когато гроздовете са най-застрашени.

Чепките са уязвими на заразяване непосредствено след тяхното образуване, когато зърната са с едрина 2-3 мм в диаметър и по време на тяхното нарастване до затваряне на гроздовете

Обикновено третиранията започват във фаза 3-6 лист и продължават до затваряне на гроздовете, а при десертните сортове до зазряване на реколтата.