Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Редовното бране на пипера е

важно, така не се задържа растежа на по-младите плодове. Поливките в тези жарки дни на август са задължителни. Да се внимава при поливането да не се мокри кореновата шийка на растенията , това ги предпазва от развитието на мана по пипера. Ако откриете признаци на заболяването е добре да изкорените нападнатото растение и съседните 1-2. Растенията се изнасят и изгарят. Празното място се полива с 2% амониева селитра. Останалите растения се пръскат със системни фунгициди регистрирани за мана по пипера.