Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Редовното бране на пипера е

важно , така не се задържа растежа на по-младите плодове. Поливките в тези жарки дни на август са задължителни. Да се внимава при поливането да не се мокри кореновата шийка на растенията, това ги предпазва от развитието на мана по пипера. Ако откриете признаци на заболяването е добре да изкорените нападнатото растение и съседните 1-2. Растенията се изнасят и изгарят. Празното място се полива с 2% амониева селитра. Останалите растения се пръскат със системни фунгициди регистрирани за мана по пипера.