Растителна защита

Виолетова стридоподобна щитиносна въшка-Parlatoria oleaeParlatoria oleae" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae развива две поколения годишно, които се застъпват. Зимува като оплодена женска по кората на дърветата. Неприятелят виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae е сравнително устойчива на ниски температури.

Напролет със затопляне на времето започва да се храни, тялото й се увеличава и се изпълва с яйца. Яйцеснасянето на яйцата е обикновено към края на април. Ларвите от първо поколение на неприятеля виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae се излюпват през първата половина на май. Те излизат изпод майчиния щит и мигрират по кората на клоните, леторастите, листата и плодовете, където се прикрепват и започват да се хранят. Женските от второ поколение започват да снасят от средата на юли и завършват през август. Ларвите се излюпват към средата на юли. Възрастните мъжки и женски индивиди се появяват около средата на август. След копулацията женските нарастват и така зимуват.

Виолетова стридоподобна щитиносна въшка-<strong class=Parlatoria oleae (Симптоми)" align="right" title="Виолетова стридоподобна щитиносна въшка-Parlatoria oleae (Симптоми)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: right;" />Неприятелят виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae смуче сок главно по клоните, леторастите и стъблото при млади дървета с гладка кора, а при по-старите - по клоните и по-рядко по стъблото. По листата се настанява по дължината на главния, страничните нерви и дръжката, като мястото на прикрепването й се обезцветява. Ако не се провежда борба, неприятелят виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae се намножава в голяма численост и клоните се покриват с кора от щитчета. Нормалното развитие на дърветата се затруднява и отделни клони изсъхват. По плодовете на ябълката и крушата въшката се заселва главно около цветното дъно и дръжката. Мястото, на прикрепването й върху плода остава зелено, а около него е червеникаво оцветено. Тази повреда прилича на повредите от калифорнийската и лъжекалифорнийската щитоносна въшка.

При виолетовата щитоносна въшка щитчето е сивобяло, а въшката под него е виолетова. Силно нападнатите плодове от ябълка и круша имат лош външен вид и са с намалена търговска стойност.

Стратегия за борба с неприятеля виолетова стридоподобна щитоносна въшка - Parlatoria oleae

Провежда се през невегетационния период и през вегетацията срещу младите ларви от първо поколение чрез двукратно третиране. Първото третиране се извършва към края на май , а второто - след 12-14 дни. Може де се комбинира за едновременна борба срещу болести и неприятели. Активни вещества-няма регистрирани продукти за растителна защита.