Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Вредите от крушовата бълха водят до функционални нарушения.

Основната повреда по

крушовите дървета, се причинява от ларвите и нимфите, които смучат сок от пъпките, цветните части, листата и плодовете. Те образуват плътни колонии , по връхните части на леторастите и клонките, като отделят обилно медена роса, по която се развиват чернилни гъбички. В резултат на повредата, по нападнатите части се появяват тъмни петна и се нарушават физиологичните им функции - транспирацията се увеличава 3-4 пъти, водоотдаването 6-7 пъти, а интензивността на дишането - около 2 пъти.

Вредната дейност от обикновената крушова бълха води и до намаляване на свободните захари и фосфора в дръвчетата, а съдържанието на азот се повишава, което е показател за преждевременно остаряване на органите и целите растения. Това изтощава нападнатите дървета и ги прави уязвими към измръзване.

Обикновената крушова листна бълха пренася и микоплазмената болест “Загиване на крушата”. Тя води до запушване на проводящата тъкан и големи части от клоните, заедно с листата по тях изсъхват (покафеняват) и загиват.Това е и една от причините за честото загиване на крушови дръвчета.