Растителна защита

Ябълковият плодов червей (Cydia pomonella) се среща навсякъде в България.

Iabalkov_plodov_chervei-Cydia.pomonellaНай-големи вреди нанася на ябълката, като всяка година причинява червясване на 30-40% от плодовете, особено в случаите, когато не се води правилна борба. Гъсеницата на ябълковия плодов червей поврежда плодовете на ябълката, крушата, прасковата, кайсията, ореха и сливата.

Възрастното насекомо-пеперудата на ябълковия плодов червей (Cydia pomonella) при разперени крила достига 2 см. Предните й крила са сивопепеляви, с много напречни кафяви вълновидни линии. На външния им край изпъква по едно кръгло тъмнокафяво петно, което е обкръжено с 4-5 дъговидни петънца. Гъсеницата на е дълга около 2 см, има белезникав цвят със слаборозов оттенък на гърба.

 

Ябълковият плодов червей (Cydia pomonella) развива в България две поколения годишно и зимува като гъсеница под старата и напукана кора на дърветата , около основата на стъблата, в амбалажа, по подпорите, в плодохранилищата и в почвата. През месец април гъсениците какавидират. Летежът на пеперудите от зимуващото поколение започва от началото на май и продължава до началото на юли.

Пеперудите от второто (лятното) поколение летят през юли, август и началото на септември. Една пеперуда на ябълковия плодов червей (Cydia pomonella) снася от 50 до 160 яйца по листата, плодовете и клоните. В зависимост от температурата яйцето се развива 7-11 дни, а гъсеницата се изхранва за 25-40 дни с месото и семките на плода. Една гъсеница поврежда по три плода. Ябълковият плодов червей (Cydia pomonella) какавидира под старата кора на дърветата, в амбалажния материал и в подпорите на овощните градини.

Степента на червивост по плодовете в отделните овощарски райони на България е различна. Най-голямо е червясването на плодовете в Южна България. Микроклиматичните условия на региона  имат голямо значение за масовото намножаване на неприятеля.

Ябълков плодов червей-растителна защита

Растително защитните мероприятия срещу ябълковия плодов червей се провеждат в зависимост от плътността му. Началото, както и точните моменти, в които трябва да започне провеждането на борба, трябва да се получат от бюлетина на съответната регионална служба по прогноза към НСРЗ и от специалистите агрономи по места. Провеждането растително защитните мероприятия в ябълковото насаждение е икономически оправдано, когато се установи, че наличните повреди са повече от 0,6 до 0,8% пресни вгризвания по плодовете за първото и до 0,5% за второто поколение. Обикновено се извършват две пръскания срещу първото и 2-3 срещу второто поколение. Броят на третиранията се определя в зависимост от продължителността на летежа на пеперудите, метеорологичните условия и вида на употребените растително защитни препарати. За условията на България първото пръскане срещу първото поколение на ябълковия плодов червей се провежда в края на май, началото на юни, когато плодовете имат големина колкото орех, а второто след 10-12 дни и по-късно. Първото пръскане срещу второто поколение се извършва в края на юли или началото на август, а останалите - през 10-12 дни.

За борба с ябълковия плодов червей се използват инсуктицидите: Дурсбан 4 Е - 0.2%, Нуреле Дурсбан - 0.05%, Калипсо 480 СК - 20 мл/дка, Талстар 10 ЕК - 0.03%, Децис 2.5 ЕК - 0.03%, Суми Алфа 5 ЕК - 0.02%, Нексид 015 КС - 0,03%, Фюри 10 ЕК - 0.0125% и др.

За да бъде още по-ефикасна борбата с ябълковия плодов червей Agro-consultant.net съветва да се направи следното:

  • изстъргвайте и изгаряйте старата и напукана кора;
  • поставяйте сухи ловни и отровни пояси;
  • обеззаразявайте амбалажа и подпорите на овощните градини;
  • редовно събирайте червивите плодове и унищожавайте гъсениците, които се намират в тях;
  • пазете и привличайте насекомоядните птици във Вашите овощни градини.