Растителна защита

Yponomeuta malinellus',,,0,0);" >Ябълков молец - Yponomeuta malinellusНеприятелят ябълков молец - Yponomeuta malinellus е монофаг и напада само ябълката. Yponomeuta padellus е полифаг и напада ябълка, круша, слива, джанка, череша, махалебка и трънка. Двата вида имат сходни биологични особености и се различават само морфологично. Разпространени са повсеместно и се намножават периодично в райони с типично континентален климат и недостатъчна растителна защита. Развиват едно поколение годишно.

Зимуват като гъсеница от първа възраст под восъкоподобно щитче, с което женската пеперуда покрива яйчната купчинка при яйцеснасянето. Рано напролет, ларвите на неприятеля ябълков молец - Yponomeuta malinellus от първа възраст минират младите листа. По-възрастните гъсеници на неприятеля ябълков молец - Yponomeuta malinellus живеят на групи , като омотават в паяжина няколко листа и образуват паяжинни гнезда. Тяхното хранене може да доведе до пълно обезлистване на нападнатите дървета. Какавидират в паяжинните гнезда.

Ябълков молец - Yponomeuta malinellus(гъсеници)Пеперудите на неприятеля ябълков молец - Yponomeuta malinellus летят през юли/август. Женските снасят по тънките клони на ябълката и другите гостоприемници. Зимуват напълно развитите гъсеници в яйцата под щитчето. Излизат навън рано през пролетта. Отначало се хранят с вътрешността на пъпките, а след това минират развитите листа. По-късно образуват общи паяжинни гнезда. Неприятелят ябълков молец - Yponomeuta malinellus не е от основно значение в промишлените масиви, но може да причини опасни повреди при органичното плодово производство, в нетретирани овощни градини и съседни оградни насаждения.

Борба с неприятеля ябълков молец - Yponomeuta malinellus

Ябълковият молец се контролира ефективно с инсектицидните третирания срещу основните неприятели. Ако има нужда от конкретно третиране срещу него, продуктите от групата на инхибиторите на синтеза на хитина или Bacillus thuringiensis може да се използват рано напролет. Продукти за растителна защита на база B. thuringiensis са ефективни при температури над 16-180С и имат забавено действие. ПИВ е 4-5 мини на 100 листа. Ако този момент се пропусне борбата може да се насочи след цъфтежа. ПИВ е 3-5 паяжинни гнезда на 100 кичура. Използват се контактни инсектициди.