Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.Гасената вар трябва правилно да се приготви.

Гасената вар е основен

компонент за приготвяне на бордолезов разтвор. Освен това тя намира широко приложение за варосване стеблата на дръвчетата за предотвратяване на слънчев пригор.

Технологията е следната

Гасенето на варта става като на 160 кг. вар се сипват приблизително 150-200 литра вода. Сместа се бърка до хомогенизиране и затихване на реакцията. Така получената гасена вар се съхранява в бъчва или в друг голям съд.

Ако не разполагате с голям съд се копае яма с дълбочина 70 см, която се обшива с дъски. Ако варта се покрие с пясък няма да се промени години наред. Така съхранената гасена вар се разтваря почти без остатък , силно поглъща вода и бързо се разпада на прах (за 20-30 минути).

Преди да я използвате за пръскане трябва добре да се прецеди през тензух, за да не попадат едри частици в машината и да не задръстват разпръсквача.