Растителна защита

Неприятелят жълта стридоподобна щитоносна въшка - Quadraspidiotus pyri зимува като ларва втора възраст по кората на клоните, разклоненията, пукнатините на кората. Въшката развива едно поколение годишно. Напролет ларвите продължават да се хранят и се превръщат във възрастни женски. Яйценосният период на неприятеля жълта стридоподобна щитоносна въшка - Quadraspidiotus pyri е силно удължен -от края на май - началото на юни, до края на октомври.

След излюпването си ларвите пълзят по кората на дърветата, намират подходящо място , прикрепват се и остават там до края на живота си. Неприятелят жълта стридоподобна щитоносна въшка - Quadraspidiotus pyri смуче сок от кората на растенията, с което пречи на нормалното им развитие. При силно нападение образуват големи колонии. кората се напуква и клоните изсъхват. По плодовете в мястото на хранене на въшките се образуват вдлъбнатинки със зелен цвят, а кожицата на плода отстрани почервенява.