Растителна защита

Psylla pyri.jpeg','Обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri',,,0,0);" >Psylla pyri_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpeg" alt="Обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri " align="left" title="Обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri " style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri е най-опасният неприятел по крушата, особено когато се използват продукти за растителна защита на една и съща активна база. Много бързо бълхата става устойчива и ефикасността на продукти за растителна защита е силно понижена. Основната повреда се причинява от ларвите и нимфите (първите са безкрили, а вторите имат зачатъчни крила). Те смучат сок от пъпките, цветовете, листата и плодовете, които се покриват с медена роса.

Неприятелят обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri развива пет поколения за една година и зимува като възрастно насекомо под кората на ствола, в опадалите листа и други защитени места. Бълхите се появяват рано на пролет (при t над 2.5°С) и започват да се хранят. Яйцата си снасят при 8-10°С в основата на късите клончета, пъпките, по кората и листата. Излюпените ларви на неприятеля обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri се концентрират по младите листа и цветовете. Неприятелят обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri вреди до края на октомври - ноември. Овощните дървета отслабват и силно е застрашена реколтата през следващата година.

Обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri - растителна защита

ДРЗП се провежда чрез едновременно прилагане на балансирано торене за регулиране растежа на дърветата, отстраняване издънките, както и добро провеждане на всички други агротехнически мероприятия : обработки , резитби, напояване и др. Борбата с продукти за растителна защита се извършва внимателно, като те се сменят, за да се избегне появата на устойчивост. Добре е да се използват селективни инсектициди от групата на инхибитори на хитиновия синтез, за да се предпазят полезните видове (предимно хищни дървеници).

Активни вещества регистрирани в България за борба с неприятеля обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri

Инхибитори на хитиновия синтез (ИХС): дифлубензурон, тефлубензурон - за подвижни форми и яйца.

Контактни химични продукти за растителна защита - срещу ларвите, нимфите и възрастните бълхи: бенсултап, циперметрин, делтаметрин; ламбда цихалотрин - за подвижни форми; хлорпирифосметил - за млади ларви.