Растителна защита

Ериофидните акари по крушата основно са представени с вида Epitrimerus pyri.

Видът зимува като дейтогинна женска форма, разположена в различни пукнатини и гънки в основата на едногодишния прираст и на други закрити места. Напролет презимувалите дейтогини напускат местата на зимуване и се установяват върху токущо показалите се зелени части на новия прираст и започват да се хранят.

Първите яйца се снасят върху долната повърхност на младите листа. От тях се излюпват протогинните - летни форми, с които видът се развива през цялото лято. Късно през лятото, когато листата загрубеят, се появяват дейтогинните женски форми. При нападение от този вид листата придобиват ръждив оттенък. Особено важни са повредите, нанесени по цветните части на младите плодове. При масово нападение листата нарастват неравномерно и се нагъват.Цветът им се променя , стават по-бледи, а понякога придобиват ръждив оттенък. Наблюдават се случаи на преждевременно окапване на листата.