Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Важни правила при есенните пръскания.

  1.  Късните есенни пръскания се провеждат в тихи и слънчеви дни при температура на въздуха над 5°С.
  2. За постигане на пълно покритие на дърветата и листната маса под тях работният разтвор трябва да е от 80 до 120 л/дка , според възрастта на дърветата и обема на техните корони.
  3. Пръскането се прави в ранната част на деня, за да може до вечерта разтворът да изсъхне и да се избегне риска от измръзване на дръвчетата.
  4. Есенното пръскане трябва да е обилно (окъпващо), за да може всички части на дръвчетата да бъдат покрити с разтвор – клони, клонки, стебло и подкоронно пространство.
  5. Пръскането трябва да предхожда варосването на стъблата и дебелите клони.
  6. Бордолезовият разтвор трябва да се приготвя и изпръсква в деня на пръскането.